Talent Insura

Nowa projekcja NBP: Szczyt inflacji przypadnie na pierwszy kwartał 2023 roku Będzie 19 proc.? GazetaPrawna.pl

prognoza inflacji 2023 nbp

I 4,2% w 2024 r. Wobec 4,1% w 2021 r. “Dodatkowym czynnikiem ryzyka pozostają konsekwencje dalszego prowadzenia przez Chiny restrykcyjnej polityki epidemicznej zwalczania pandemii COVID-19. Bilans czynników niepewności wskazuje na wyższe prawdopodobieństwo ukształtowania się aktywności gospodarczej poniżej ścieżki centralnej oraz na zbliżony do symetrycznego rozkład ryzyk dla inflacji CPI w horyzoncie projekcji” – dodano. Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja w tym roku wyniesie 14,2 proc., w 2023 r. – 12,3 proc., a w 2024 r.

  1. Dla porównania w IV kwartale 2023 r.
  2. Na poziomie 1,4 proc., a w 2024 r.
  3. Ceny żywności wzrosną – według centralnej ścieżki – o 15,3 proc.
  4. W lipcowym raporcie o inflacji przewidziano wzrost PKB w tym roku na poziomie 4,7 proc., w 2023 r.
  5. “Prognozy analityków rynkowych oscylują w okolicach 1 proc., pomiędzy 0,7 a 0,9 proc. i myślę, że jest to bardziej realistyczna prognoza. Natomiast wierzę w polską gospodarkę, ale też działania rządu polegające na wsparciu inwestycji publicznych, które mają na celu podtrzymanie wzrostu gospodarczego” – powiedziała szefowa MF.

Byłby to poziom wyższy niż 3,3 proc. Z lipcowej projekcji (choć prezes Glapiński zapewniał, że obniżka stóp o 1 pkt proc. łącznie z września i października “w zasadzie nie wydłuży dojścia https://www.dowjonesrisk.com/nasdaq-nosedive-where-too-next/ do celu”). Dla porównania w IV kwartale 2023 r. Inflacja ma wynieść 6,7 proc., po czym ma spaść w I kwartale 2024 r. W II kwartale 2024 r., aby wzrosnąć do 4,6 proc. W dwóch kolejnych.

Łączna wartość rekompensat z tytułu regulacji taryf gazu, węgla, energii

Najnowsza centralna ścieżka projekcji inflacyjnej wskazuje, że wskaźnik CPI w 2023 r. Wyniesie średniorocznie 11,4 proc. (wobec 14,4 proc. w 2022 r.), w 2024 r. Spadnie do 4,6 proc., a w 2025 r.

Inflacja bazowa według nowej prognozy może wynieść 7,6 proc., zaś w kwartałach I i II 2024 r. Ma obniżyć się odpowiednio do 6,3 proc. Według centralnej ścieżki inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 9,1 proc. W 2022 r., 10,3 proc. W 2023 r., 6 proc. Według centralnej ścieżki, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 8,9% w 2022 r., 7,5% w 2023 r.

prognoza inflacji 2023 nbp

Zastrzegł jednak, że więcej będzie wiadomo po marcowej projekcji NBP. “Jeżeli ustabilizujemy tę trajektorię lotu po tych wszystkich szokach w tym roku, a myślę, że to jest taki rok przejścia z dużych turbulencji do jakiejś stabilizacji w roku 2024, to być może czeka nas właśnie powrót na tę ścieżkę zrównoważonego rozwoju, 3-4 proc. wzrostu już przy stabilniejszej inflacji” – powiedział 6 lutego 5 rzeczy które chciałbym wiedzieć zanim zacząłem handlować 2023 r. Borys w trakcie sesji inauguracyjnej konferencji EEC Trends odbywającej się w Warszawie. Prognozy ekonomistów, którzy wzięli udział w ankiecie banku centralnego, wskazują, że w tym roku czeka nas spowolnienie gospodarcze. Szkolenia systemów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji (AI), bez uprzedniej, wyraźnej zgody Ringier Axel Springer Polska sp. (RASP) jest zabronione.

Ekonomiści polemizują z kontrowersyjnymi słowami prezesa NBP. “Musi być, a nie bywać”

(c oznacza spore spowolnienie z 5,3 proc. w 2022 r.), a w latach 2024 i 2025 przyśpieszy odpowiednio do 2,9 proc. Z wyjątkiem bieżącego roku są to dane wskazujące na większe ożywienie niż w lipcowej projekcji. Wtedy spodziewano się, że w tym roku PKB urośnie o 0,6 proc., a w latach 2024 i 2025 odpowiednio o 2,4 proc. Szybki wzrost płac przy wolniejszym wzroście wydajności pracy przełożył się na wzrost rocznej dynamiki jednostkowych kosztów pracy do 6,8 proc. Br – podano w raporcie NBP.

prognoza inflacji 2023 nbp

W raporcie podkreślono, że do korekty w dół ścieżki krajowego wzrostu gospodarczego przyczynia się także wyższa inflacja ograniczająca tempo wzrostu realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, przekładając się na niższą dynamikę konsumpcji prywatnej. W kierunku obniżenia prognozy PKB oddziałują także podwyżki stóp procentowych NBP, które miały miejsce po zamknięciu poprzedniej projekcji – dodano. Spodziewane jest spowolnienie procesu dezinflacji i ukształtowanie się dynamiki cen na poziomie nieco wyższym niż w poprzedniej projekcji. Przyczynia się do tego przełożenie wyższych cen surowców energetycznych i rolnych na ceny żywności, przy inflacji bazowej zbliżonej do ścieżki z projekcji lipcowej. “Przy założeniu utrzymania stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie (w tym stopie referencyjnej równej 5,75 proc.) inflacja CPI powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP – określonego jako 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. – pod koniec horyzontu projekcji” – podał bank centralny. Centralna projekcja wskazuje, że inflacja bazowa (nieuwzględniająca cen energii, żywności i paliw, które w dużej mierze kształtowane są na światowych rynkach) ma wzrosnąć w 2023 r.

Biedronka i Lidl wpłyną na inflację. Wojna cenowa złagodzi skutki wyższego VAT-u

Wyjątek stanowią sytuacje, w których treści, dane lub informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe. W przypadku rocznej dynamiki polskiego PKB prognozowane jest z 50-proc. Prawdopodobieństwem osiągnięcie w 2023 r. Przedziału minus 0,1 – 0,6 proc. Dynamika ma poprawić się i znaleźć między 1,9 a 3,8 proc. Oraz 2,4 – 4,7 proc.

Prezes NBP pierwszy raz pokazał taki wykres. Pokazuje, jakie mogą być skutki decyzji rządu

“Uwzględniając różnokierunkowe oddziaływanie powyższych czynników, realne wynagrodzenia w latach 2024— 2025 będą rosły średnio w tempie zbliżonym do tempa wydajności pracy, przyczyniając się do odbudowy realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych” — dodano. Łączna zmiana kosztów działań w ramach rządowego wsparcia antyinflacyjnego dla sektora finansów publicznych wyniesie 2,3 pkt proc. PKB w tym roku (względem poprzedniego roku) i -0,3 pkt proc. W 2023 r., podano w projekcji NBP.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *